ضرب شست نصرالله به صهیونیستها

تسنیم نوشت:

یک رسانه لبنانی از جدی گرفتن تهدیدات حزب‌الله از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی و هراس آنها از توان رزمی رزمندگان مقاومت خبر داد.

 روزنامه الاخبار در مطلبی با عنوان "تهدید حزب‌الله برای ورود به الجلیل جدی است" به واکنش نظامیان رژیم صهیونیستی در قبال تهدیدات اخیر سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله درباره توان مقاومت برای ورود به الجلیل در فلسطین اشغالی در جنگ آتی با رژیم صهیونیستی پرداخته است.

الاخبار با اشاره به اقدامات نظامی صهیونیست‌ها به نقل از یائیر گولان از نظامیان ارشد رژیم صهیونیستی آورده است: هنگامی که نصرالله تهدید به اشغال الجلیل می‌کند مفهوم آن انتقال رزمندگانش به اراضی  ما (فلسطین اشغالی) در جنگ آینده به‌عکس اتفاقات جنگ سال 2006 است.

یکی دیگر از نظامیان ارشد رژیم صهیونیستی درباره دلایل جدی گرفتن تهدیدات دبیرکل حزب‌الله گفت: علت این موضوع به حضور حزب‌الله در سوریه مربوط می‌شود زیرا نیروهای حزب‌الله در سوریه  در حال کسب مهارت جدید هستند. حزب‌الله تشکل نظامی جدی است و در سوریه ابتکارات و مهارت‌های جدیدی فرا گرفته است و احتمال استفاده از آن علیه ما بعید نیست.

الاخبار بیان کرد: نظامیان ارشد رژیم صهیونیستی تهدیدات حزب‌الله برای ورود به الجلیل را جدی گرفته‌اند. به‌اعتقاد آنها از دست دادن رزمندگان حزب‌الله در سوریه و نیز اقدامات گروه‌های تکفیری ضد آن، تأثیری بر توان حزب‌الله نداشته است و این حزب همچنان بر جنوب لبنان سیطره دارد.

52261

کد N130790