جشن و پایکوبی در سالگرد سقوط سرهنگ

مردم لیبی روز دوشنبه سومین سالگرد انقلاب و سقوط حکومت سرهنگ معمر قذاقی را جشن گرفتند.

جشن و پایکوبی در سالگرد سقوط سرهنگمردم لیبی روز دوشنبه سومین سالگرد انقلاب و سقوط حکومت سرهنگ معمر قذاقی را جشن گرفتند.

 

 

 

آنان بر این باورند که انقلاب لیبی به اهداف خود که «پایان بخشیدن به ظلم» و «آزادی بیان» بوده دست یافته است. یکی از این شهروندان در طرابلس می گوید: «خدا را شکر!. لیبی شاد است ولی حالا، ما باید امنیت و ثبات و فراتر از آن اقتصاد را توسعه دهیم.»

اگرچه روز شنبه از سوی دولت جشنی ترتیب داده نشده بود اما در سراسر لیبی، گروه هایی از شهروندان به صورت خودجوش به پایکوبی پرداختند. در جشن روز دوشنبه نیز خیابان های طرابلس با پرچم انقلابیون تزئین و سپس از سوی داوطلبان نظافت شد.

یورونیوز

52261

کد N130786