مقتدی صدر :

شرکت نکردن در انتخابات پارلمانی خیانتی بزرگ است

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جریان صدر عراق امروز سه شنبه با انتقاد از دولت این کشور، خواستار مشارکت در انتخابات پارلمانی آتی شد و تحریم کنندگان این رویداد را خائن توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغدپرس، مقتدی صدر اعلام کرد هر کس در خصوص مشارکت در انتخابات پارلمانی آتی کوتاهی کند، مرتکب خیانت بزرگ شده است.

وی خواستار مشارکت گسترده همه عراقی ها در انتخابات پارلمانی آتی شد.

مقتدی صدر که پیشتر نیز مواضع تندی علیه دولت عراق اتخاذ کرده، بار دیگر به انتقاد از آن پرداخت و گفت دولت به حرفهای مرجعیت گوش نمی کند، بلکه به طرفهایی از شرق و غرب توجه می کند.

وی گفت ما آل صدر به دنبال میز و منصب نیستیم، بلکه به دنبال خدمت به مردم هستیم، اما دولت از ما تبعیت نمی کند، بلکه از اربابان خود تبعیت می کند.

مقتدی صدر پیشتر اعلام کرده بود دیگر در هیچ یک از امور سیاسی دخالت نخواهد کرد.