عمران الزعبی:

موضع سعودیها درباره مذاکرات ژنو بیانگر شدت حمایت آنها از تروریسم است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر اطلاع رسانی سوریه که به تازگی از ژنو به دمشق بازگشته، از ادامه حمایتهای شدید رژیم آل سعود از تروریستها انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، "عمران الزعبی" وزیر اطلاع رسانی سوریه پس از بازگشت به دمشق، تاکید کرد: موضع عربستان سعودی در قبال مذاکرات ژنو، ارزش واکنش نشان دادن را ندارد.

وی تاکید کرد: این مواضع به خوبی میزان حمایت آل سعود از گروهای تروریستی و دخالتهای آنها در سوریه را نشان می دهد.

وزیر اطلاع رسانی سوریه همچنین با تاکید بر اصول موردنظر دمشق در هر گونه توافق سیاسی، تاکید کرد: ما بر لزوم بررسی موضوع مبارزه با تروریسم به عنوان اولویت نخست در مذاکرات ژنو تاکید داشتیم.