مقتدی صدر خواستار شرکت گسترده مردم عراق در انتخابات مجلس شد

مقتدی صدر,انتخابات

تهران - ˈمقتدی صدرˈ از رهبران سیاسی عراق که اوایل هفته از دنیای سیاست کناره گیری کرد، خواستار شرکت گسترده مردم کشورش در انتخابات آینده مجلس این کشور شد.

مقتدی صدر رهبر ˈجناح صدرˈ در عراق روز سه شنبه گفت: همه باید در انتخابات آینده مجلس شرکت کنند تا دولت در ˈدستان غیر امین و نیرنگ بازˈ نیفتد.

صدر گفت: من در انتخابات شرکت می کنم و به هر فرد شرافتمندی که در صدد خدمت به مردم باشد، رای می دهم و در فاصله ای برابر با همه طرف ها خواهم ایستاد. هر کس در شرکت در انتخابات کوتاهی کند، به عراق و ملت آن خیانت کرده است .

وی افزود: سیاست به ˈدری برای ستم و پرده دری و نقض حقوق و حرمت دیگرانˈ تبدیل شده است.

صدر افزود: در عراق زندگی ، کشاورزی، صنعت، خدمات، امنیت و صلح وجود ندارد و هزاران نفر قربانی انتخابات می شوند تا حکومتی بر ما مسلط شود که هیچ احترامی برای مردم قائل نیست و مجلسی وجود دارد که توان دفع ضرر را حتی از خود ندارد، چه رسد به دفع ضرر از دیگران. مجلس تنها زمانی می تواند نمایندگان خود را برای رای گیری کنار هم جمع کند که نفع شخصی یا امتیازاتی برای نمایندگان باشد. اگر موضوع به منافع عمومی ملت برسد، همه تن به خفت می دهند و مساله به شورای وزیران واگذار می شود و این کابینه هم منافع عمومی را نقض می کند.

وی افزود: مردم عراق خواستار احترام ، عزت ، آزادی و شنیده شدن صدایش است.

وی گفت: ما در صدد گرفتن پست و کرسی آنان نیستیم، زیرا خانواده صدر در جایگاه بالاتر از این امور است. می خواهیم راهنمای آنان باشیم و آنان را از لغزش حفظ کنیم تا عراق در دستان ˈامانت دار پدرانهˈ باشد.

صدر در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: هر گاه یک فرد شیعه، سنی یا کرد با این دولت مخالفت کند، او را به تروریسم یا طایفه گرایی متهم می کنند . ما خانواده صدر اگر نمی توانیم این وضعیت را تغییر دهیم، می گوییم، خداوندا ما و ستمگران را کنار هم جمع نکن و ما را با محبان حق جمع کن.

وی گفت: با تصمیم کناره گیری از سیاست، در صدد حفظ نام خانواده صدر از مشغول شدن به امور دنیوی هستم ، زیرا برخی با سوء استفاده از نام خانواده صدر، در صدد بازی دادن مردم و رسیدن به خواسته های دنیوی و کینه توزانه خود هستند. عده ای که برای جمع آوری پول، خون مردم را ریختند و به نوامیس بی حرمتی کردند و بر مردم به نام خانواده صدر مسلط شدند، هیچ نصیحت، دستور اداری، حکم و فتوایی را نمی پذیرند.

وی خطاب به مردم عراق گفت: اگر بین شما صداهای شرافتمند سیاسی یا غیر سیاسی وجود دارد، بکار خود به صورت مستقل و به دور از نام صدر با ایمان و احساسات ملی و خردمندی و رعایت منافع عمومی ادامه دهید تا عراق در دست اهل باطل رها نشود.

صدر گفت: خودم را برای همه عراقی ها می دانم، نه فقط برای هواداران جناح صدر. خود را نذر عراق و اسلام کردم و تصمیم هایی که من گرفتم یا دستوراتی که دادم و برخی آنها را تحمل نکردند، به این تصمیم ها افتخار می کنم، زیرا در همه این تصمیم ها از شیوه دو شهید خاندان صدر الهام گرفتم.

مقتدی صدر دو روز پیش با انتشار بیانیه ای از صحنه سیاسی عراق کناره گیری و اعلام کرد که هیچ فهرستی برای انتخابات آینده مجلس این کشور معرفی نمی کند و تنها موسسات خیریه و مذهبی وابسته به جناح صدر بکار خود ادامه می دهند و دفاتر سیاسی این جناح بسته می شود.

خاورم 1491**1651*
کد N130677