ریاست نهمین اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی به ایران سپرده شد

مجلس

ریاست نهمین اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی از سوی فاتح عزالدین منصور رئیس مجلس سودان و رئیس دوره ای بین المجالس کشورهای اسلامی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی سپرده شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از سخنرانی کوتاه رئیس مجلس سودان، ریاست دوره ای نهمین اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

پیش از این رئیس مجلس سودان ریاست اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی را به عهده داشت.

رئیس مجلس پس از تحویل گرفتن ریاست اجلاس به ایراد سخنرانی پرداخت.