خاطره رفیق‌دوست از گفت‌وگو با زنجانی

محسن رفیقدوست

من در مصاحبه‌یی ‌راجع به بابک زنجانی‌ گفتم او را باید دستگیر کرد. پس از آن، زنجانی به من زنگ زد و گفت: من را بیچاره کردی.

    


به گزارش آفتاب به نقل از اعتماد، محسن رفیق‌دوست وزیر سپاه در دولت اول و دوم میر‌حسین موسوی و رییس سابق بنیاد مستضعفان و جانبازان گفت: بی‌گمان ‌اشتباهاتی در دولت قبل شده است.
من در مصاحبه‌یی ‌راجع به بابک زنجانی‌ گفتم او را باید دستگیر کرد. پس از آن، زنجانی به من زنگ زد و گفت: من را بیچاره کردی.
به او گفتم: خدا تو را بیچاره کند. من در آن مصاحبه گفتم: چرا این فرد را نمی‌گیرید؟ چنین پدیده‌هایی در کشور عمومیت ندارد.
حکم آقای روحانی مبنی بر مبارزه با ویژه‌خواری مربوط به بابک زنجانی بود! پس دیگر مبارزه تمام می‌شود، چرا که او را گرفتند و دیگر نباید با ویژه‌خواری مبارزه کنیم.
در کشور به جای مبارزه با ویژه‌خواری، کسی را که می‌خواهد جنس خود را صادر کند، چند ماه کالای او را در گمرک معطل می‌کنند.
کد N130088