سفر جان کری به ابوظبی

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه آمریکا برای مذاکره با مقامات امارات متحده عربی شب گذشته وارد ابوظبی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "جان کری" شب گذشته وارد ابوظبی شد تا با مقامات امارات متحده عربی درباره سوریه و خاورمیانه گفتگو کند.

وزیر امور خارجه آمریکا  گفتگوهایش را با دیدار با ولیعهد و وزیر خارجه امارات متحده عربی آغاز کرد.

 کری پیش از ورود به ابوظبی در جاکارتا ادعا کرد : حکومت سوریه در مذاکرات ژنو به"اتلاف وقت" پرداخت.

کری همچنین اتهاماتی را نیز متوجه روسیه و ایران به دلیل حمایت از نظام قانونی سوریه کرده بود.