ظریف:

ایران با حسن نیت وارد مذاکرات با 1+5 می شود / آغاز مذاکرات از ساعت 13:30