توصیه عضو کمیسیون امنیت ملی به کسانی که می خواهند درباره اسرائیل سخن بگویند

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی,ایران و اسرائیل

عضو کمیسیون امنیت ملی می گوید کسانی که می خواهند درباره اسرائیل سخن بگویند اگر چنانچه به ماهیت وجودی این رژیم نگاه کنند قطعا اظهارنظرهای این چنینی نخواهند کرد.

حجت الاسلام وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به اظهارات اخیر صادق زیبا کلام درباره به رسمیت شناختن اسرائیل گفت: کسانی که در ارتباط با رژیم صهیونیستی اظهارنظرهای غیر معمولی دارند به ماهیت وجودی رژین اشغالگر قدس توجه نکرده اند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: در صورتی که افرادی که درباره رژیم صهیونیستی چنین اظهارنظرهایی را مطرح می کنند به ماهیت و کیفیت این رژیم توجه کنند متوجه خواهند شد که اظهارات آنها صحیح نیست.

وی درباره مشروعیت داشتن یک کشور گفت: در صورتی که اگر یک واحد سیاسی به عنوان یک کشور در سرزمین خودش ایجاد شود و شرایط بین المللی را پذیرفته باشد آن زمان اظهارنظر درباره آن کشور راحت تر می شود. اما اسرائیل در این چارچوب قرار ندارد.

احمدی تاکید کرد: این در حالی است که رژیم صهیونیستی که به عنوان یک مولود نا مشروع ملت دیگری را آواره کرده اند و در طول بیش از 60 سال افراد بی گناه فراوانی را کشته است و نمی توان آن را مشروع دانست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اسرائیلی ها برای یهودی های تمام دنیا دعوت نامه فرستاده اند که به فلسطین بروند و مردم فلسطین را آواره کرده اند، گفت: این اقدام آنها به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و کارشناسان باید در اظهارات خود به این موضوع توجه کنند.

احمدی تصریح کرد: اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین با مبانی حقوقی بین المللی سازگاری ندارد و در صورتی می توان این اقدام را مشروع دانستن که دنیا دنیای زور باشد و در آن زمان نیز هرچه قدرت ها بگویند باید پذیرفت. در غیر این صورت مشروعیت رژیم صهیونیستی مفهومی ندارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: به اعتقاد من کسانی که می خواهند درباره اسرائیل سخن بگویند اگر چنانچه به ماهیت وجودی این رژیم نگاه کنند قطعا اظهارنظرهای این چنینی نخواهند کرد.

/27295

کد N129705