درخواست پارلمان اردن برای استفاده از گزینه نظامی علیه رژیم اشغالگر قدس

آفریقا و خاورمیانه

نمایندگان پارلمان اردن استفاده از گزینه نظامی علیه رژیم صهیونیستی و لغو معاهده وادی عربه را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز عربی، نمایندگان پارلمان اردن در واکنش به ارائه طرحی مبنی بر خروج اماکن مذهبی اسلامی و مسیحی قدس از حاکمیت اردن و واگذاری آن به نیروهای رژیم صهیونیستی استفاده از گزینه نظامی علیه رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.

اعضای پارلمان اردن همچنین تاکید کردند که در صورت تصویب این طرح در کنیست، سفیر رژیم صهیونیستی باید از اردن اخراج شود و سفارت اردن در اراضی اشغالی تعطیل و سفیر امان در تل آویو فراخوانده شود.

نمایندگان اردنی همچنین خواهان لغو معاهده صلح میان رژیم صهیونیستی و اردن موسوم به "وادی عربه" شدند.

معاهده وادی عربه در اکتبر سال 1994 میان سران وقت رژیم صهیونیستی و اردن منعقد شد. به موجب این معاهده، اردن پس از مصر دومین کشور عربی است که به عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر قدس پرداخت.