کمک خلبان، مظنون اصلی ربودن هواپیما

مقامات سوییس اعلام کردند ماجرای هواپیما ربایی در خطوط هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» بدون آسیب به سرنشینان آن خاتمه یافته و اوضاع تحت کنترل پلیس فرودگاه ژنو است.

کمک خلبان، مظنون اصلی ربودن هواپیمامقامات سوییس اعلام کردند ماجرای هواپیما ربایی در خطوط هواپیمایی «اتیوپی ایرلاینز» بدون آسیب به سرنشینان آن خاتمه یافته و اوضاع تحت کنترل پلیس فرودگاه ژنو است.

 

 

 

این هواپیما با بیش از دویست سرنشین از آدیس آبابا عازم رم بود اما در ساعات اولیه بامداد دوشنبه در ژنو فرود آمد و حداقل یکی از سرنشینان آن که گفته می شود کمک خلبان این پرواز بوده، توسط پلیس فرودگاه بازداشت شد.

هنوز مشخص نیست این هواپیما آنطور که پیش تر اعلام شده بود با هدایت جنگنده ها مجبور به فرود شده یا کمک خلبان سی ساله ، سوییس را برای نشاندن هواپیمای تحت کنترل خود انتخاب کرده است.

گفته می شود او موفق شده با محبوس کردن خلبان در دستشویی، هدایت هواپیما را به تنهایی در دست بگیرد. با این حال مسئولان این شرکت هواپیمایی می گویند در مسیر پرواز، از این هواپیما پیام هشدار دریافت کرده اند که هویت فرد ارسال کننده این پیامها هنوز مشخص نیست. خبرگزاری های مختلف از سودان و مصر، به عنوان کشورهایی که پیام ربوده شدن هواپیما در فضای هوایی آنها ارسال شده است، نام برده اند.

نوار مکالمه کابین خلبان با برج مراقبت که در آن صحبت از پناهندگی و ضمانت مقامات سوییسی در بازنگرداندن رباینده به اتیوپی شده است بسرعت در برخی شبکه های اجتماعی پخش شده اند که اصالت آنها هنوز تایید نشده است.

تمامی پروازهای فرودگاه بین المللی ژنو نیز برای انجام تحقیقات بیشتر، برای ساعاتی لغو شدند.

یورونیوز

52261

کد N129436