شیمون پرز:

ابومازن برای تحقق صلح با جدیت عمل می کند

آفریقا و خاورمیانه

رئیس رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین برای برقراری سازش با جدیت عمل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق، ابومازن رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در دیدار با جمعی از دانشجویان رژیم صهیونیستی در مقر تشکیلات خود گردان فلسطین در رام الله گفت:برخی می گویندکه ابومازن قصد دارد با استقرار 5 ملیون آواره فلسطینی به اراضی اشغالی اسرائیل را ویران کند. باید بگویم که این اظهارات نادرست است و ما قصد نداریم که اسرائیل را مملوء از آوارگان فلسطینی کنیم.

شیمون پرز رییس رژیم صهیونیستی نیز ضمن استقبال از بیان اظهارات فوق گفت: شاهد آن هستیم که ابومازن برای رسیدن به صلح با جدیت عمل می کند.

این درحالی است که جبهه خلق برای آزادی فلسطین اظهارات اخیر ابومازن در جمع 250 تن از دانشجویان رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم و اعلام کرد: موضعی که ابومازن در جریان این نشست از خود نشان داد با مطالبات و حقوق مردم فلسطین مغایرت داشته و نشانه خطرناکی است.