صائب عریقات:

شکست مذاکرات سازش به معنای بازگشت به نقطه صفر است

آفریقا و خاورمیانه

مذاکره کننده ارشد تشکیلات خود گردان فلسطین ضمن هشدار نسبت به شکست مذاکرات سازش اعلام کرد: در صورتی که این مذاکرات با شکست مواجه شود برای احقاق حق خود به دادگاه های بین المللی خواهیم رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینتر نتی النشره،" صائب عریقات"گفتگو کننده ارشد تشکیلات خود گردان فلسطین ضمن هشدار نسبت به شکست مذاکرات سازش خاورمیانه میان رژیم صهیونیستی و فلسطین گفت: شکست مذاکرات یعنی بازگشت اوضاع به نقطه صفر!

وی  درادامه تصریح کرد: اگر مذاکرات سازش با شکست مواجه شود مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین به دادگاه های بین المللی خواهند رفت.

عریقات همچنین ادعای برخی رسانه ها مبنی بر وجود کانالهای مذاکرات محرمانه میان تشکیلات خودگردان و رژیم صهیونیستی انکار کرد.

مذاکره کننده تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتر نیز با بیان اینکه رژیم صهیونیستی از مذاکرات سازش بهره برداری ابزاری می کند، تاکید کرد: پس از اتمام زمان مذاکرات سازش مردم فلسطین باتمدید زمان این مذاکرات حتی در مدت زمان محدود موافقت نخواهند کرد.