به منظور رفع ایراد شورای نگهبان؛

بندهایی از لایحه بودجه که جنبه قانونگذاری داشت حذف شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ایراد شورای نگهبان به چند تبصره لایحه بودجه که جنبه قانونگذاری داشت این تبصره ها را حذف کردند.

به گزارش خبرنگار  پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه رفع شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بحث ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی بودجه در خصوص سرمایه گذاری های خارجی این بند را حذف کردند.

تبصره ای در خصوص سازوکار افزایش کارآمدی و اثر بخشی طرح های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های بخش های غیردولتی برای عملیات اجرایی پروژه ها و طرح ها تملک دارایی های سرمایه ای به دلیل اینکه جنبه قانونگذاری داشت از لایحه بودجه حذف شد.

شورای نگهبان اعلام کرده که بودجه محل قوانین یک سال است و نمی توان در بودجه قانونگذاری کرد. علاوه بر اینکه بند دیگری در خصوص واگذاری نهضت سوادآموزی با سازمان بسیج نیز به همین دلیل حذف شد.