با تصویب نمایندگان مجلس؛

شرکت‌های "ایدرو" و "ایمیدرو" مجاز به سرمایه‌گذاری 49 درصدی در مناطق محروم شدند

مجلس

سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

نمایندگان مردم در خانه ملت شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو را مجاز به سرمایه گذاری در مناطق محروم کشور با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نشست علنی امروز مجلس در نوبت بعدازظهر در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 93 کل کشور برای تامین نظر شورای نگهبان با جایگزینی عبارتی به جای بند "ز" تبصره 5 لایحه بودجه با 135 رای موافق، 12 رای مخالف، 4 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند "ز" اصلاحی تبصره 5 لایحه بودجه آمده است به منظور سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته کشور به سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرک‌های صنعتی و صنایع کوچک ایران اجازه داده می‌شود با بخش خصوصی و تعاونی تا سقف 49 درصد در قالب شخص حقوقی مشارکت نمایند.

کد N129184