در اطلاعیه‌ای مطرح شد‎؛

توضیحات انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در مورد یك نشست

سیاست داخلی

در نامه مذکور به لزوم حضور نمایندگانی از دوره های مختلف وزارت علوم به منظور ارائۀ مجوز به برنامه اشاره شده است که این موضوع علاوه بر دخالت در دعوت از مهمانان برنامه، در عمل مغایر با رویکرد علمی مد نظر مجریان برنامه می‌باشد.

 انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نظر داشت تا در تاریخ ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه سمیناری تحت عنوان «بررسی تطبیقی رویکرد وزارت علوم در دورههای مختلف» را برگزار کند. بر همین مبنا این تشکل٬ درخواست خود را در تاریخ ۳۰ دی ماه در جلسه شورای فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی طرح کرد و این شورا در تاریخ۱۴ بهمن برای برگزاری سمینار مجوز صادر نمود.

به گزارش ایلنا، پیش از ارائه مجوز توسط دانشکده علوم اجتماعی٬ یکی از خبرگزاری‌ها در خبری با محتوای کذب٬ از برگزاری این همایش اطلاع داده بود که همین مسئله باعث به وجود آمدن شبهاتی در مورد اهداف این برنامه شد. به همین دلیل یکی از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشکده علوم اجتماعی در مصاحبه‌ای توضیحاتی در مورد این خبر کذب ارائه کرد. در نهایت در روزهای منتهی به برگزاری سمینار از سوی دانشگاه تهران محدودیت‌هایی در امر برگزاری برنامه اعمال شد.

هیئت نظارت بر تشکل‌های اسلامی دانشگاه تهران در نامه‌ای دو مورد محدودیت را برای ارائۀ مجوز به برنامه اعلام نموده است. در نامه مذکور به لزوم حضور نمایندگانی از دوره های مختلف وزارت علوم به منظور ارائۀ مجوز به برنامه اشاره شده است که این موضوع علاوه بر دخالت در دعوت از مهمانان برنامه، در عمل مغایر با رویکرد علمی مد نظر مجریان برنامه می باشد.

همچنین در این نامه به لزوم عدم حضور سخنرانان دارای احکام انضباطی و قضایی اشاره شده است که این امر نیز مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

شایان ذکر است مسئولین دانشگاه تهران مخالفت خود با افراد شرکت کننده در برنامه را به «توصیه های رئیس جمهور آقای دکتر روحانی در باب دانشگاه در روز 16 آذر امسال» نسبت داده اند. این در حالی است که کلیه مدعوین این برنامه از اعضای فعلی هیئت علمی دانشگاه های کشور، دانشجویان فعلی دانشگاه‌های کشور و یا دانشجویان سابق دانشگاه تهران بوده اند. انتظار دانشجویان در حال حاضر آن است که مسئولین دولتی نسبت خود را با این دست مخالفت‌هایی که به نام موافقت با توصیه های آنها صورت می گیرد روشن نمایند.

مجموع این اتفاقات و تلاش برای اعمال سلیقه بر انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در نحوۀ برگزاری برنامه موجب شد تا برنامۀ «بررسی تطبیقی رویکرد وزارت علوم در دوره‌های مختلف» در این هفته لغو گردد.

لازم به ذکر است که انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی بنا دارد تا این برنامه را در هفته آینده مطابق با خواست خود و فارغ از محدودیت‌های نامعقول اعمال شده برگزار کند.

کد N128955