با رفع ایراد شورای نگهبان؛

کارفرمایان خصوصی مکلف به ساخت مسجد در مجموعه های مسکونی شدند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رفع ایراد شورای نگهبان به بندی از لایحه بودجه، کارفرمایان خصوصی و تعاونی را مکلف به ساخت مسجد در مجموعه های مسکونی کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی نوبت عصر مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان مجلس با اصلاح بندی کارفرمایان خصوصی و تعاونی را مکلف کردند در مجموعه های مسکونی با بیش از یک هزار واحد مسکونی، در سال 93 نسبت به تامین هزینه های احداث مسجد مورد نیاز بر اساس استانداردهای اداره اوقاف و امور خیریه اقدام نمایند.

بر این اساس پیش از این در این بند کارفرمایان دولتی و خصوصی مکلف شده بودند که هزینه های احداث مسجد و واحدهای آموزشی مجموعه های مسکونی را تامین کنند که با ایراد شورای نگهبان عبارت " کارفرمایان دولتی و احداث واحدهای آموزشی" حذف شد.