طرح استیضاح وزیر راه به هیات رئیسه ارائه شد/ عدم اجرای پروژه راه آهن مشهد- گرگان محور اصلی استیضاح

مجلس

حدود 15 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی به دلیل عدم اجرای پروژه راه آهن مشهد - گرگان علی رغم تصویب بودجه 960 میلیون یوریی به هیات رئیسه ارائه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استناد ماده 89 قانون اساسی و ماده 214 آیین نامه داخلی مجلس خواستار استیضاح وزیر راه و شهرسازی شدند.

متن این طرح که توسط عبدالرضا عزیزی نماینده شیروان و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در اختیار خبرنگاران قرار داده شده به شرح زیر است:

همان طور که مستحضرید راه آهن مشهد، شیروان، بجنورد، گنبد، گرگان که یکی از طرح های حائز اهمیت و بسیار خوب است که در دولت دهم افتتاح و کلیه مراحل قانونی را طی نمود و با احداث کارگاه و تهیه تجهیزات لازم شروع به کار نمود ولی متاسفانه در دولت یازدهم از ادامه کار جلوگیری به عمل آمد که طی پیگیری های متعدد و طرح سئوال از وزرای محترم راه و شهرسازی و نیرو قول دادند قرارداد لازم با بانک مرکزی تنظیم و سایر اقدامات انجام شود.

لذا با توجه به اینکه در بودجه سال 92 مبلغ 960 میلیون یورو برای احداث راه آهن فوق در نظر گرفته شده است اما با این حال وزارت راه و شهرسازی علی رغم وعده و وعیدهای متعدد، اقدام موثری انجام نداده است.

از این رو ما نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان خراسان شمالی و رضوی، گلستان و جنوب مازندران تقاضای استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی را داریم.

حدود 15 نماینده این درخواست را امضا کرده اند.

به گفته عزیزی این طرح تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.