الیاس نادران در اخطار آیین نامه‌ای:

با حذف رانت به اقتصاد ملی کمک کنیم

مجلس

ما ببینیم سهام دار اصلی پتروشیمی‌ها چه کسانی هستند و در چند سال گذشته به خاطر افزایش قیمت ارز چه سودهای کلانی را نصیب خود کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدیم باید مقدار زیادی از رانت موجود پتروشیمی‌ها از میان برود و از طرف دیگر کاری کنیم که به سود اقتصاد ملی کشور باشد.

به گزارش خبرنگا ر ایلنا، الیاس نادران در اخطاری با استناد به ماده ۷۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: نظر من و جمعی از نمایندگان کمیسیون تلفیق این بودکه مقدار زیادی از رانت موجود پتروشیمی‌ها از میان برود و از طرف دیگر کاری کنیم که به سود اقتصاد ملی کشور باشد.

وی افزود: ما ببینیم سهام دار اصلی پتروشیمی‌ها چه کسانی هستند و در چند سال گذشته به خاطر افزایش قیمت ارز چه سودهای کلانی را نصیب خود کردند.

نماینده مردم تهران افزود: پتروشیمی‌ها در چند سال گذشته گاز را با قیمت ریالی خرید می‌کردند و آنرا با قیمت ارزی صادر می‌کردند.

کد N128600