عثمانی در تذکری مطرح کرد‎؛

موضوعی که به صحن نیامده مصوب نیست

مجلس

روز یکشنبه گذشته بعد از اینکه بودجه خوانده شد دیدیم که یک سری جداول مربوط به بودجه در جا نامه‌ای مجلس آمده است که اصلا آن‌ها را در کمیسیون تلفیق مصوب نكردیم.

نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی گفت: هرچیزی که قبل از رای گیری و در صحن نیامده است مصوب نیست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد قسیم عثمانی درجریان رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) در تذکری با استناد به ماده ۲۴ آیین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: ما  روز یکشنبه گذشته بعد از اینکه بودجه خوانده شد دیدیم که یک سری جداول مربوط به بودجه در جا نامه‌ای مجلس آمده است که اصلا آن‌ها را در کمیسیون تلفیق مصوب نكردیم.

نماینده مردم بوکان با بیان اینکه همکاران ما به حق در رابطه با این موضوع به کمیسیون اصل نود مجلس شکایت کرده‌اند، خاطر‌نشان کرد: هر چیزی که قبل از رای گیری و در صحن نیامده است مصوب نیست. ضمن اینکه مسائلی که مطرح شده مسائل ملی نبوده و مسائل حوزه‌ای بوده و اگر قرار باشد که مسائل حوزه‌ای مبنا قرار بگیرد تک تک نمایندگان دغدغه حوزه خود را دارند.

کد N128595