با موافقت نمایندگان؛

آموزش بهورزان جز سنواتشان محسوب می‌شود

مجلس

در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 تبصره 9 مبنی بر "مدت دوره آموزشی بهورزان در سقف دو سال به عنوان سنوات خدمتی آنان منظور می گردد" حذف شده بود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تعیین کردند که سابقه آموزشی بهورزان در سقف دو سال در سال 93 جزء سنوات خدمتی آنها محسوب شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 93 برای تأمین نظر شورای نگهبان با گزارش این کمیسیون مبنی بر اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 9 مخالفت کردند.

محمدقسیم عثمانی پیشنهاد اصلاح بند الحاقی 2 تبصره 9 را ارائه کرد که نمایندگان با این پیشنهاد با 129 رأی موافق، 69 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در بند الحاقی 2 اصلاح شده تبصره 9 آمده است که سابقه آموزش بهورزان در سال 1393 در سقف 2 سال جزو سنوات خدمت آنها محسوب می شود.

لازم به ذکر است که در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 2 تبصره 9 مبنی بر "مدت دوره آموزشی بهورزان در سقف دو سال به عنوان سنوات خدمتی آنان منظور می گردد" حذف شده بود.

کد N128589