انتقاد رهبران دو حزب بزرگ ترکیه از سیاست های اردوغان

اردوغان

آنکارا - ایرنا -ˈکمال قلیچداراوغلوˈ و ˈدولت باغچه لیˈ رهبران دو حزب مخالف جمهوری خواه خلق و حرکت ملی از سیاست های ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه انتقاد کردند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، دولت باغچه لی رهبر دومین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور با اشاره به پرونده فساد مالی و ارتشا در این کشور گفت: نخست وزیر ترکیه برای سر پوش گذاشتن بر این پرونده در پی کنترل قوه قضاییه این کشور است.

وی در سخنانی در شهر ˈمولاˈ در غرب ترکیه افزود : نخست وزیر ترکیه که قوای مجریه و مقننه و رسانه های همگانی را دراختیار دارد اکنون در پی در اختیار گرفتن قوه قضاییه است.

رهبر حزب حرکت ملی ادعا کرد که نخست وزیر ترکیه در مسیر دیکتاتوری گام بر می دارد و مخالفان خود را خائن دانسته و به آنان توهین می کند.

وی در ادامه گفت: نخست وزیر ترکیه برای سرپوش گذاشتن بر پرونده فساد مالی و ارتشا در این کشور، صدها نفر از نیروهای پلیس و دادستان های ترکیه را برکنار کرده است و قانون تغییر ساختار شورای عالی و قضات را در مجلس ملی ترکیه به تصویب رسانده است.

ˈ کمال قلیچداراوغلو ˈ رهبر حزب جمهوری خواه نیز در سخنانی با اشاره به اقامه دعوای نخست وزیر ترکیه از وی در دادگاه ، اردوغان را ˈ دروغگو ˈ خواند.

وی در سخنانی در شهر ˈ کوکالیˈ در غرب ترکیه با اشاره به سخنان اردوغان مبنی بر وجود ˈدولت موازیˈ در این کشور گفت : وجود یک دولت موازی در ترکیه یک دروغ است.

در پی عملیات ارتشا و فساد مالی توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ، که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه ، دو نفر از فرزندان کابینه سابق و برخی از فعالان اقتصادی به اتهام اخذ رشوه و ارتشا شد، اردوغان از وجود یک دولت موازی در این کشور خبر داد و جماعت گولن را مسوول بروز این عملیات عنوان کرد.

خاورم ** 230 **1515
کد N128447