تداوم ریزش اعضا در حزب حاکم ترکیه

استعفا

آنکارا- 150 تن از اعضای حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه در استان ˈحاتایˈ در جنوب این کشور در اعتراض به سیاست های حزب به صورت دسته جمعی استعفا کردند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری دوغان، این افراد که در مقابل ساختمان حزب حاکم ترکیه در مرکز شهر اسکندرون در استان حاتای تحصن کرده بودند، سیاست های مستبدانه نخست وزیر ترکیه را محکوم کردند.

ˈارجان افلازˈ مسوول مستعفی روابط عمومی حزب یاد شده به نمایندگی از این جمع گفت که آنها از دموکراسی در کشور طی دوره ای که گذشته، حمایت می کنند اما حزب عدالت و توسعه از چارچوب خود خارج شده و در راه اشتباهی قدم گذاشته که کسی جز خدا از عاقبت آن خبر ندارد.

وی تصریح کرد: سران حزب، نامزد حمایتی این افراد برای انتخابات محلی که قرار است اواخر مارس برگزار شود را کنار گذاشته اند و روسای حزب عدالت و توسعه تکروی می کنند و به نظرات مخالفان در حزب توجه نمی کنند و همین مساله ما را به استعفا واداشت.

تاکنون صدها عضو حزب حاکم ترکیه به رهبری ˈ رجب طیب اردوغانˈ در اعتراض به سیاست های او و سایر سران این حزب استعفا کرده اند.

دو هفته پیش 288 تن از اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در استان آفیون در بخش مرکزی این کشور در اعتراض به سیاستهای حزب به صورت دسته جمعی از این حزب استعفا کردند.

افراد یاد شده در اعتراض به عدم معرفی نامزد پیشنهادی خود برای ریاست شهرداری از سوی مسوولان حزب استعفا کردند.

آنان با ارائه استعفای خود به حزب حاکم به حزب مخالف جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه پیوستند.

انتخابات شهرداری ها در ترکیه ماه مارس (فروردین ماه ) برگزار خواهد شد.

خاورم ** 2010**230 **1515
کد N128343