چه کسی جانشین بندر بن سلطان شد؟

واحد مرکزی خبر نوشت:

انتقادهای رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی از حمایت های موجود از شبکه های تروریستی، به حذف او از این سمت منجر شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، محمد بن نایف وزیر کشور عربستان سعودی، پس از بازگشت از سفر خود با آمریکا، ریاست سازمان اطلاعات این کشور را به دست خواهد گرفت.
رسانه های سعودی با اشاره به این خبر، اعلام کردند محمد بن نایف جانشین بندر بن سلطان می شود. نایف همچنین مسئولیت تصمیم گیری های امنیتی دیگری را نیز خواهد داشت که هیچ ربطی به دامنه فعالیت تعریف شده وزارت کشور ندارد.
بندر بن سلطان اخیرا انتقادهایی را درباره حمایت های موجود از شبکه های تروریستی، تعلیم و کمک مالی به آنها در سوریه و برخی کشورهای دیگر منطقه، ابراز کرده بود. تحلیلگران سیاسی می گویند انتصاب جدید نفوذ نایف را در دولت به ویژه در حوزه های مربوط به روابط با آمریکا به شدت افزایش خواهد داد.

52261

کد N128151