ظریف اسفند ماه به 4 کشور آسیایی سفر می کند/ سفر به ژاپن و اندونزی

سیاست خارجی

وزیر امور خارجه کشورمان تا پیش از پایان سال 92 به 4 کشور آسیایی سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان تا یک ماه آینده به 4 کشور آسیایی سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش قرار است محمد جواد ظریف در سفر خود به کشورهای آسیایی به ژاپن و اندونزی سفر کند.

همچنین گفته می شود وزیر امور خارجه سفری به هندوستان نیز خواهد داشت .