تل آویو از قدرت نظامی سوریه نگران است/

هشدار ژنرال صهیونیست درباره افزایش قدرت ارتش سوریه طی سه سال اخیر

آفریقا و خاورمیانه

فرمانده یگان خودروهای زرهی ارتش رژیم صهیونیستی درباره افزایش توانمندی ارتش سوریه طی سالهای اخیر هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، "شموئیل اولنسکی" از مقامات ارشد نظامی صهیونیست و فرمانده یگان خودروهای زرهی ارتش این رژیم در اظهاراتی درباره افزایش توانمندی ارتش سوریه در نتبجه بحران این کشور هشدار داد.

وی در گفتگو با پایگاه صهیونیستی "اسرائیل دیفنس" اظهار داشت: نیروهای زرهی سوریه طی سه سال گذشته در نتیجه مشارکت در نبردهای هر روزه، بسیار باتجربه تر شده اند.

این ژنرال صهیونیست افزود: نیروهای زرهی سوریه طی سالهای اخیر همواره در نبردهای داخل این کشور مشارکت داشته و همه باید آگاه باشند که این نبردها به زبده تر شدن آنها و افزایش قوای نظامی شان منجر خواهد شد.