به منظور آغاز دور جامع گفتگوهای ایران و 1+5؛

ظریف تهران را به مقصد وین ترک کرد

سیاست خارجی

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بامداد روز دوشنبه در راس هیات مذاکره کننده ایرانی برای آغاز دور جامع گفتگوهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای 1+5، تهران را به مقصد وین ترک کرد.

 ظریف و گروه مذاکره کننده ایرانی بامداد روز دوشنبه به وین عزیمت کردند.

به گزارش ایلنا‏، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بامداد روز دوشنبه در راس هیات مذاکره کننده ایرانی برای آغاز دور جامع گفتگوهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران و گروه کشورهای 1+5، تهران را به مقصد وین ترک کرد.

کد N127830