محجوب‌ در مخالفت با پیشنهاد حذف یک بند؛

پیشنهاد شورای نگهبان ماهیت بودجه‌ای ندارد

مجلس

باید برای بهبود وضعیت بهورزان تلاش شود، اما قانون نیز باید به جای خود اجرا شود و لذا از نمایندگان می‌خواهم که به نظر کمیسیون تلفیق رای دهید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات لایحه بودجه ۹۳ کل کشور بررسی شده در شورای نگهبان، در مخالفت با بند الحاقی دو تبصره ماده ۹ اعاده شده از شورای‌ نگهبان که بر اساس آن مدت دوره آموزشی بهورزان در سقف دو سال؛ با عنوان سنوات خدمتی آنان منظور می‌گردد اظهار داشت: اشکال شورای محترم نگهبان‌‌ همان اشکالاتی است که در صحن هم مطرح شد و آن این است که ماهیت بودجه‌ای ندارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا‏، علیرضا محجوب در ادامه با بیان اینکه آنچه که از جانب شورای نگهبان پیشنهاد شده قانون کلی است، خاطرنشان کرد: آنچه که در اینجا مطرح شده است، حرف حقی است و باید برای بهبود وضعیت بهورزان تلاش شود، اما قانون نیز باید به جای خود اجرا شود و لذا از نمایندگان می‌خواهم که به نظر کمیسیون تلفیق رای دهید.

 

کد N127826