• ۱۰بازدید
نوبخت در مجلس:

سخنان برخی نمایندگان منجر به ایجاد جو تورم می‌شود

دولت

چون نمایندگان نسبت به کاهش شیب کاهش یارانه‌ها تاکید داشتند دولت نیز آنرا از میزان ۵۲ هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش داد و امیدواریم در یک حرکت مشترک دولت و مجلس در کنار هم بتوانند این تصمیم مهم را بگیرند.

 سخنگوی دولت گفت: سخنان برخی از نمایندگان در خصوص هدفمندی یارانه‌ها خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، زیرا هنوز که قیمت حاملهای انرژی به شکل واقعی افزایش پیدا نکرده است، جو به وجود آمده خود موجب تورم می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درخصوص تبصره ۲۱ -قانون اجرای هدفمند کردن یارانه ها- که از شورا ی نگهبان عودت داده شده بود، اظهار کرد: اجرا یا عدم اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها یک بحث ماهوی که در آن باید ببینیم عدالت رعایت می‌شود یا خیر.

وی افزود: اکنون هر آنکس که مصرف بیشتری می‌کند از یارانه بیشتری برخودار می‌شود و بایدگفت که این عدالت نیست و بر همین اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد.

وی افزود: آنچه که به عنوان میزان کاهش یارانه‌ها به حاملهای انرژی و اقلام دیگر کاهش می‌یابد در میان مردم باز توزیع می‌شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خطاب به نمایندگان مجلس ابراز کرد: اکنون برای سال ۹۳ در حال تصمیم گیری هستیم و باید تصمیم بگیریم که به عدالت نزدیک‌تر شویم یا خیر

وی افزود: سخنان برخی از نمایندگان در خصوص هدفمندی یارانه‌ها خود موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، زیرا هنوز که قیمت حاملهای انرژی به شکل واقعی افزایش پیدا نکرده است، جو به وجود آمده خود موجب تورم می‌شود.

سخنگوی دولت اذعان داشت: چون نمایندگان نسبت به کاهش شیب کاهش یارانه‌ها تاکید داشتند دولت نیز آنرا از میزان ۵۲ هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان کاهش داد و امیدواریم در یک حرکت مشترک دولت و مجلس در کنار هم بتوانند این تصمیم مهم را بگیرند.

وبگردی