با تصویب نمایندگان‎؛| 146231

یارانه نقدی فقط به نیازمندان تعلق می‌گیرد / فاز دوم هدفمندی در سال 93 اجرا می‌شود

مجلس

مبلغ ۴۸ هزار میلیارد ریال به نظام سلامت اختصاص یافت/بیست هزار میلیارد ریال به بیمه بیکاری تعلق گرفت/صد درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.

تبصره لایحه هدفمندی یارانه سال ۱۳۹۳ که از شورای نگهبان اعاده شده بود با ۱۱۸ رای موافق ۷۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تصویب شد

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی فوٌ الهاده امروز مجلس شورای اسلامی تبصره لایحه هدفمندی یارانه سال ۱۳۹۳ که از شورای نگهبان اعاده شده بود با ۱۱۸ رای موافق ۷۴ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تصویب کردند.
در تبصره ۲۱ از لایحه بودجه سال ۹۳ کشور که درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است آمده است: در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۳ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع قانون مذکور ومنابع یارانه‌ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی وغیر نقدی و خدمات بیمه‌ای بین خانواده هدف ونیازمندتوزیع و با اولویت بخش تولید به شرح زیر اجرا نماید:

الف) درآمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال ۹۳ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) از محل اصلاح قیمت کالا‌ها و خدمات موضوع مواد ۱و۳‌‌ همان قانون تعیین می‌گردد.

ب) منابع مندرج در بند الف و منابع مربوط به یارانه نان برق و سایر کالا‌ها و خدمات مندرج در این قانون به شرح زیر هزینه می‌گردد.
۱: مبلغ یکصد هزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) در اجرای ماده ۸ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی وبهینه سازی مصرف انرژی درواحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.


۲- مبلغ ۴۸ هزار میلیارد (۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) به منظور تقویت نظام سلامت


۳- تا مبلغ چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد (۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی موضوع ماده ۷ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها


۴- مبلغ بیست هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) به بیمه بیکاری به حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها درمورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی اختصاص می‌یابد.


ج) جابجایی تا ده درصد در موارد فوق مجاز است

صد درصد منابع حاصل از افزایش قیمت برق به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و براساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به صنعت برق اختصاص می‌یابد.


ه) در شهرهای پرجمعیت بالای یک میلیون نفر و یا آلوده به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست عوارض خاصی به منظور مقابله با آلودگی محیط زیست وکمک به توجه حمل ونقل عمومی توسط هیات وزیران وضع و در آمد حاصله وضع و در آمدحاصله به دریف در آمدی ۱۶۰۱۴۹ جدول شماره ۵ این قانون واریز می‌شود. صدردصد مبالغ وصولی تا سقف ۱۱هزار میلیارد (۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال) از محل ردیف ۱۳۹-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ این قانون که نسبت به وصولی هر یک از شهرهای موصوف در اختیار‌‌ همان شهر قرار می‌گیرد.


و) یارانه نقدی صرفا به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت می‌گردد (مجموع در آمد سالانه آن‌ها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در مورد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه نمایند، چنانچه پس از تحقیق مشخص گردد که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ فوق اقدام دریافت یارانه کرده‌اند به میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شود.

آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت خانه‌های امور‌ا‌قتصادی و دارایی، نفت، نیرو و صنعت معدن تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

کد N127819