گزارش خبری مهر/

بازتاب سخنرانی دبیرکل حزب الله در رسانه‌ها/ توجه ویژه به خطر گروههای تکفیری در منطقه