رضایی در پاسخ به مهر؛

بحث درمورد موشک ها جزو خطوط قرمز ما در مذاکرات است

نیروهای مسلح

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به برخی مباحث مطرح شده از سوی امریکایی ها درباره مذاکرات بر روی موشک های بالستیک گفت هیچ چیز رسمی هنوز با ایران مطرح نشده اما بحث موشک ها جزو خطوط قرمز ما در مذاکرات است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه دومین همایش علمی -پژوهشی پیشکسوتان و بازنشستگان نیروهای مسلح که امروز دوشنبه برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برخی از مقامات امریکایی گفته اند در مذاکرات آتی هسته ای درمورد موشک های بالستیک نیز صحبت خواهد شد گفت: در این مورد هیچ چیز رسمی هنوز با ایران مطرح نشده ولی بحث موشکها جزو خطوط قرمز ما در مذاکرات است.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگاری مبنی بر اینکه نظر شما درمورد بحث مطرح شده پیرامون حصرهای خانگی چیست گفت: باید مقامات مسئول تصمیم بگیرند. قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی، آنها باید در قالب قوانین موجود درمورد این موضوع تصممیم بگیرند و عمل کنند