تنها نتیجه ژنو2 از نگاه وال استریت ژورنال

مذاکرات ژنو 2,سوریه

روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا با ارائه تحلیلی از شکست و به بن بست رسیدن مذاکرات ژنو دو تنها نتیجه آن را تجهیز بیشتر مخالفان اسد به سلاح های پیشرفته عنوان کرد.

به گزارش خبرآنلاین این روزنامه با بیان اینکه نه روسیه و نه آمریکا نتوانستند نتیجه ای از ژنو دو بگیرند و تنها یکدیگر را به کارشکنی متهم کردند نوشت: در این بین مسیر تازه ای از داخل ژنو دو باز شد و آن گرایش بیشتر مخالفان اسد به سمت عربستان سعودی برای تجهیز شدن هرچه بیشتر و این بار به سلاح های پیشرفته تر بود.

این روزنامه نوشت: با توجه به اینکه به نظر می رسد امیدی به مذاکرات ژنو نباشد مخالفان و حامیان آنها تلاش هایشان را به سمت دیگری معطوف کرده اند.

عربستان سعودی و دیگر متحدان مخالفان قصد دارند تسلیحات بیشتری برای آنها بفرستند. وال استریت ژورنال روز شنبه نیز گزارش مبسوطی از تجهیزات مدرنی که قرار است به زودی در اختیار مخالفان اسد در سوریه قرار گیرد منتشر کرده بود.

در این گزارش آمده است که یکی از اقلامی که مخالفان درخواست کرده و احتمالا به انها داده می شود موشک های پیشرفته دوش پرتاب ساخت آمریکا است.

4949

کد N127620