بحران فرار متخصصان از ارتش اسرائیل

رژیم صهیونیستی

روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت در مقاله ای با ارائه آماری دقیق از دو برابر شدن میزان فرار متخصصان نظامی از ارتش اسرائیل خبر داده است.

به گزارش خبرآنلاین به نوشته این روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی نیروهای متخصص ارتش اسرائیل به دنبال یافتن مشاغل بهتر در سایر شرکت ها و موسسات، ارتش را ترک می کنند.

براساس این گزارش در سه سال گذشته تعداد سربازان متخصصی که ارتش اسرائیل را ترک کرده اند به شدت افزایش یافته است. میزان نیروهای متخصصی که از ارتش اسرائیل به بهانه های مختلف رفته اند در سال 2011 معادل 12/2 درصد در سال 2012، 17/3 درصد و در سال 2013 حدود 21 درصد بوده است.

بیشتر این افراد در بخش سایبری و اطلاعات ارتش فعال بوده اند. البته این فقط نیروهای متخصص نبوده اند که ارتش اسرائیل را ترک کرده اند.

سربازان جنگی هم از ارتش خارج شده اند. در سال 2011 حدود 29/3 درصد و در سال 2012 حدود 32/5 درصد از نیروهای جنگی ارتش را ترک کرده اند. این میزان در سال گذشته به 39/7 درصد رسید.

4949

کد N127619