وزارت انرژی امریکا از نشت احتمالی مواد رادیو اکتیو در یک مجتمع هسته ای خبر داد

مجتمع هسته ای,رادیو اکتیو

تهران -ایرنا - مقامات وزارت انرژی امریکا روز یکشنبه اعلام کردند : حسگرهای زیر زمینی سطوح تشعشع هسته ای مضاعفی را در یک محل انباشت زباله هسته ای در عمق خاک بیابان نیو مکزیکو نشان دادند ولی هیچیک از کارکنان در معرض این تشعشع قرار نگرفته و خطری برای سلامتی همگانی ایجاد نشده است .

به گزارش خبرگزاری رویترز ازواشنگتن، آژیر کنترل وضعیت هوا در این محل جمعه ساعت

30: 11 دقیقه شب به وقت محلی به صدا در آمد و اشاره به تجمع ناامن تشعشع در داخل مجتمع آزمایشی جدا سازی زباله داشت . به گفته مقامات وزارت انرژی از زمان گشایش این تاسیسات در سال 1999 این نخستین حادثه ای بود که اتفاق افتاد.

تا روز یکشنبه منبع این تشعشع بالا هنوز مشخص نشده و برنامه اعزام گروه های بازرسی به زیر زمین برای تحقیق در این مورد برای احتیاط متوقف شده است .

بیل مک کی سخنگوی وزارت انرژی گفت :ˈ آنها امروز نخواهند رفت . آنچه که بیش از همه اهمیت دارد رعایت ایمنی است . ما منتظریم تا ارزیابی های دیگری پیش از دادن اجازه ورود مجدد داشته باشیم . ˈ

این تاسیسات در جنوب شرقی نیومکزیکو و در نزدیکی کارلسبد با هدف دفن ماشین آلات از کار افتاده ، پوشاک ودیگر مواد آلوده به پلوتونیوم یا دیگر رادیو ایزوتوپ های سنگین تر از اورانیوم قرار گرفته است .

زباله حمل شده از آزمایشگاه های هسته ای وزارت انرژی و محل های تسلیحاتی سراسر کشور در ترکیبات نمک زیر زمین مدفون شده و به تدریج وارد مخزن های مخصوص شده و از دنیای خارج جدا می شود.

هنگام ردیابی ظاهرا نشت مواد رادیو اکتیو در منطقه دفع زباله مجتمع هیچ کارگری در زیر زمین بسر نمی برد.

به گفته وزارت انرژی، هیچیک از 139 کارکنان این مجتمع نیز که در آن زمان روی زمین مشغول کار بودند در معرض تشعشع قرار نگرفتند.

مترجمام 1403 /536
کد N127508