نصرالله(پایانی):

حزب الله همواره طرفدار گفتگو است/تمجید از انقلاب مردم بحرین

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل حزب الله لبنان ضمن تمجید از انقلاب مسالمت آمیز مردم بحرین،گفتگو را منطق دائمی حزب الله توصیف کرد و دولت تازه شکل گرفته لبنان را نجات دهنده کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله گفت: قبل از مسلمانان از مسیحیان می پرسم آیا سرنوشت کلیساهای و راهبه ها و اسقف های خود را در سوریه مشاهده نکردید؟ اگر این گروهها مسلط شوند سرنوشتی روشن برای دیگران باقی نخواهد ماند.

وی افزود: ما از صبر خانواده های شهیدان و زخمی شدگان تمجید می کنیم.از انضباط مردم و توان کنترل اعصاب آنها و نرفتن به سوی واکنش و عکس العمل های احساسی قدردانی می کنیم و این موضوع بزرگی و خوی متمدنانه است.در این مبارزه باید صبر پیشه کرد. افرادی که در انفجارها شهید شدند همانند کسانی هستند که در سوریه شهید شده اند. ما در این نبرد پیروز خواهیم شد و این نیازمند وقت است و ما نیاز به عقل و امکانات و آمادگی داریم.

نصرالله بیان کرد: آنها می خواهند که شیعیان را با این انفجارها به عکس العمل وادار کنند و این رخ نداده و نخواهد داد.از دیگر اهداف آنها ایجاد فتنه میان اردوگاهها و اطراف آنها است.چه اصراری وجود دارد که رهبر برخی گروهها فلسطینی باشند و اصرار می کنند که برخی خودروها از اردوگاهها خارج شده اند؟

وی افزود: مسئولیت برقراری امنیت با ارتش و دولت است هنگامی که اطلاعاتی به دست می آوریم آن را به دولت تحویل می دهیم.دستاوردهای ارتش و اطلاعات آن به ویژه دستاوردهای اخیر آنها قابل تقدیر است.

نصرالله بیان کرد: ما هیچگاه معترض مشارکت جریان المستقبل یا حزب دیگری در دولت نبوده ایم. ما هیچگاه وتوئی برای مشارکت هیچ طرف سیاسی دیگر قرار نداده ایم.دولتی که متولد شد لبنان را از مخاطرات تشکیل دولت بی طرف نجات داد.

وی افزود: ما با دولت و مشارکت ملی هستیم.ما هرگز نگفته ایم که با جریان چهارده مارس دور میز گفتگو نمی نشینیم و در دولت با آنها مشارکت نمی کنیم.آنکه باب این دستاورد ملی را باز کردند جنبش امل و حزب الله بودند.ما این باب را گشودیم و اگر بر موضع خود می ماندیم معلوم نبود کشور به کدام سوی کشیده می شد ما کوتاه آمدیم.ما به دنبال هدف خاصی نبودیم و به دنبال پست نبودیم.

نصرالله بیان کرد: دولت تمام سلام کامل و دولت وحدت ملی نیست اما دولت مصلحت ملی است.ما با روح مثبت در راستای مصلحت ملی حرکت می کنیم و در راستای مصون ماندن جبهه داخلی از موج فتنه تلاش می کنیم.ما امیدواریم که دولت به قانون اساسی توجه کند و به مقابله با توریسم و حل مشکلات اقتصادی بپردازد.در شرایط کنونی باید همه تلاشها در راستای منافع کشور باشد.

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به راهپیمایی گسترده بحرینی ها گفت: به همه ملت مظوم بحرین و انقلاب مسالمت آمیز آنها پس از سه سال و ادامه تحرکات مسالمت آمیز آنها با وجود اقدامات سرکوبگرانه ضد آنها تهنیت و تبریک می گویم.

وی در پایان اظهار داشت: به خاطر گرفتن فرصت از اسرائیل جنگ در سوریه را متوقف کنید.صدور بیانیه های صرف کافی نیست زیرا برخی به دنبال بهره برداری از فلسطین هستند.ما با شهدا عهد و میثاق می بندیم که راه آنها را ادامه دهیم.