سید حسن نصرالله:

اسرائیل خطری دائمی برای منطقه است

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل حزب الله در سخنانی بر خطر رژیم صهیونیستی برای لبنان و کل کشورهای منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، سید حسن نصرالله ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدای مقاومت و جانبازان گفت: محور سخنان من درباره دشمن صهیونیستی و مقاومت، موضوعات لبنان،سوریه و منطقه و سوم درباره دولت جدید خواهد بود.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: اسرائیل خطری برای همه کشورهای منطقه و مردم آن است و دشمن اصلی محسوب می شود.

دبیر کل حزب الله بیان کرد: ما درمرحله ای به سر می بریم که احدی نمی خواهد درباره اسرائیل سخنی گفته شود و این همان چیزی است که آمریکا و اسرائیل می خواهد.

وی افزود: خواسته آنها حذف فلسطین و نزاع اعراب با اسرائیل از دایره اولویت هاست.توجه ویژه آمریکا به حل نزاع اعراب و اسرائیل سئوال برانگیز و شگفت آور است.

سیدحسن نصرالله بیان کرد: دولت آمریکا به همراه رژیم صهیونیستی به دنبال حل و فصل موضوع فلسطین هستند زیرا هر کشوری مشغول است.

وی افزود: اسرائیل همواره خطر است اسرائیل با جنگ روانی ضد مقاومت به دنبال به دست آوردن فرصت لازم است.

سید حسن نصرالله گفت: اسرائیل خطری برای لبنان است و جوانان باید نسبت به این موضوع آگاه باشند.اگر مقاومت نبود اسرائیل در لبنان باقی می ماند و همه لبنانی ها فارغ از وابستگی ها باید مراقب اسرائیل باشند.