ولید المعلم:

توطئه های آمریکا ضد سوریه پایانی ندارد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه سوریه با اشاره به توطئه های بی پایان آمریکا ضد دمشق علت آن را مواضع سوریه در قبال رژیم صهیونیستی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره،"ولید المعلم" گفت:هر کسی که فکر میکند آمریکا به توطئه های خودعلیه سوریه پایان میدهد و یا در آینده پایان خواهد داد درتوهم به سر میبرد.

وی تصریح کرد:اینکه آمریکا ادعا میکند که تنها از مخالفان میانه رو حمایت میکند مضحک است.گویی که آنها غربالی دارند که به کمک آن میتوانند میانه رو ها را از تروریستها تشخیص دهند.

این مقام بلند پایه سوری افزود:آمریکا همواره علیه سوریه به دسیسه چینی و توطئه میپردازد چرا که میداند ما علیه رژیم اسراییل مقاومت میکنیم.

وی با اشاره به مذاکرات ژنو 2 میان نمایندگان نظام سوریه و مخالفان این کشور که  روزشنبه مرحله دوم آن نیز به پایان رسید گفت:مذاکرات ژنو دچارشکست نشده است بلکه ما دستاوردهایی داشته ایم.

المعلم افزود:ما تنها برای رسیدن به توافق درباره راهکار سیاسی جهت حل بحران سوریه و خدمت به مواضع مردم سوریه در مذاکرات ژنو 2 شرکت کردیم و به سوئیس رفتیم تا پیام مردم سوریه را به گوش دنیا برسانیم و بگوییم که مردم خواهان توقف خشونت ها و خروج تروریست ها از سوریه هستند.

وزیر خارجه سوریه اعلام کرد:روسیه هرلحظه در جریان مذاکرات بود و نتایج آن را پیگیری میکرد و لذا از آنچه که درپایان اتفاق افتاد شگفت زده نشد.