تحولات سیاسی سوریه/

انتقاد شدید الزعبی از مواضع مخالفان سوری

آفریقا و خاورمیانه

همزمان با تظاهرات مردم سوریه در حمایت از هیات اعزامی دمشق به ژنو، وزیر اطلاع رسانی سوریه اعلام کرد که دمشق آماده است تا درخصوص توافق بر دستور کاری که در راس آن به مسئله مبارزه با تروریسم اشاره شده باشد به بحث و تبادل نظر بپردازد.

به گزار ش خبرگزاری مهر به نقل از سایت النشره ،همزمان با پایان یافتن دوردوم مذاکرات ژنو2 میان نمایندگان نظام سوریه و مخالفان بسیاری از شهروندان سوری در شهرهای مختلف این کشور از جمله دمشق با برگزاری تظاهرات اعلام کردند که هیات اعزامی نظام سوریه به ژنو نمایندگان قانونی مردم سوریه هستند و سوری ها از آنان حمایت می کنند.

شرکت کنندگان در تظاهرات همچنین  هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی سوریه را محکوم کردند.

درهمین راستا عمران الزعبی وزیر اطلاع رسانی سوریه طی سخنانی در باره مذاکرات ژنو2 تصریح کرد: درباره دستور کار ژنو 2 توافق خاصی صورت نگرفته و در مرحله آتی در این باره به بحث و بررسی خواهیم پرداخت.

وی با اشاره به پافشاری نمایندگان مخالف سوریه در جریان مذاکرات بر تشکیل دولت انتقالی بر مبنای معاهده ی ژنو 1گفت: معاهده ی ژنو یک را بند به بند ،به ترتیب و به صورت کامل مورد بررسی قرار میدهیم و زمانی که به بند مربوط به تشکیل دولت انتقالی رسیدیم حتما آن را بررسی خواهیم کرد.اما باید بگویم که بررسی بند اول این معاهده که در خصوص مبارزه با تروریسم در سوریه است بر همه چیز ارجحیت دارد و ما پیش از آن در باره مسایل دیگر گفتگو نخواهیم کرد.

الزعبی افزود : ما آماده هستیم تا درخصوص دستور کاری که در راس آن مبارزه با تروریسم است به بحث و رایزنی بپردازیم.اما مخالفان از این امر واهمه دارند و نمیخواهند که با ما دراین مسا له توافق بکنند چرا که میدانند  این امرممکن است فتح بابی باشد برای آنکه  ما اسناد و مدارکی که  حقایق هولناکی را درباره آنها فاش میکند را ارائه کنیم.

از سوی دیگر، "وائل الحلقی"  نخست وزیر سوریه در سخنانی از آوراگان سوری که از کشور خارج شده و به کشورهای همجوار پناه بردند خواست که به کشور باز گردند .

وی اظهار داشت :دولت تمام تدابیر لازم را دراین باره انجام خواهد داد.

باگذشت حدود سه سال ازآغاز درگیری ها درسوریه هزاران تن از شهروندان سوریه از این کشور خارج شده و در کشورهای همجوار پناهنده شده و بسیاری از آنها در شرایط نامساعدی به سر میبرند .سازمان مللل و نهادهای بین المللی دیگر نیز بارها نسبت به وضعیت بد آوارگان سوری هشدار داده اند.