استفاده از نارنجک غیر کشنده علیه معترضان مونته‌نگرو

پلیس مونته‌نگرو برای متفرق کردن صدها تن از معترضان ضددولتی سنگ به دست، از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های غیرکشنده استفاده کرد.

استفاده از نارنجک غیر کشنده علیه معترضان مونته‌نگروپلیس مونته‌نگرو برای متفرق کردن صدها تن از معترضان ضددولتی سنگ به دست، از گاز اشک‌آور و نارنجک‌های غیرکشنده استفاده کرد.

 

 

 

پلیس مونته‌نگرو به سوی معترضان ضد دولتی که مقام‌های این کشور را مقصر بیکاری، بحران و سوءمدیریت اقتصاد و فساد می‌دانستند،‌ گاز اشک آور شلیک کرده و به متفرق کردن آن‌ها دست زدند. معترضان مونته‌نگرویی همچنین خواستار استعفای دولت شدند.

منبع: راشاتودی

52261

 

کد N126841