آیت الله آملی لاریجانی در اختتامیه مسابقات قرآن قوه قضائیه:

راه ترقی و پیشرفت ما تهذیب نفس است

سیاست داخلی

اگر می‌خواهیم برای مدارج قرآن راهی بیابیم راه آن تامل نظری و صداقت با ذات حق تعالی است. ما اشرافیت مالی نمی‌خواهیم بلکه باید دعا کنیم خداوند ما را در زمره اشراف حاملان قرآن قرار دهد.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: توجه حقیقی به منبع حقیقت قرآن راه مهم وصول به نورانیت قرآن کریم است.

به گزارش خبرنگار ایلنا آیت الله صادق آملی لاریجانی در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن قوه قضائیه اظهار داشت:قرآن خوان نعمت الهی است و سفره گسترده‌ای است که همه ما به قدر صحه وجودیمان از آن بهره می‌گیریم. قرآن دارای عوالم مختلف و متعددی است.

وی اظهار داشت: عالم الفاظ یکی از عوالم قرآن است. خصوصیات زیادی در همین الفاط و همین آواها است که شنوندگان و اعراب زمان پیامبر حلاوت خاصی را از استماع آیات قرآن از حیث الفاظ نصیب می‌بردند. عالم دیگر عالم معانی است، قرآن معانی بلندی دارد و بحری است که قعرش درک‌ناشدنی است.

آیت الله آملی لاریجانی تاکید کرد: معانی و الفاط قرآنی مدارجی دارد و با هر تامل جدید ممکن است بابی تازه برای فهم معانی قرآن به روی افراد گشوده شود.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه درجات بهشت به اندازه آیات قرآن است، اضافه کرد: ما هم در قرآن و هم در نحوه وصول و تلاوت قرآن مراتب داریم. رسیدن به حقیقت قرآن ابزاری دارد که یکی از مهمترین و اساسی‌ترین آنها توجه و تدقیق به حقیقتی است که قرآن از آن تنزل پیدا می‌کند. ما به دلیل بی‌توجهی و غفلت غالباً اثری را که قرآن از ما توقع دارد و شایسته است از آن نمی بریم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه قرآن را نازل فرموده حقیقت پایانی است که اول و آخر و ظاهر و باطن و ملکوت کل شئی در ید قدرت اوست. اگر ما با تحقیق و توجه به قرآن نظر کنیم او با ما سخن می‌گوید. حال آنکه ما وسیله ترقی و اوج‌گیری معنوی خویش را فراموش کرده‌ایم. راه ترقی و پیشرفت ما تهذیب نفس است.باید امر الهی را جدی گرفت.

رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: اگر می‌خواهیم برای مدارج قرآن راهی بیابیم راه آن تامل نظری و صداقت با ذات حق تعالی است. ما اشرافیت مالی نمی‌خواهیم بلکه باید دعا کنیم خداوند ما را در زمره اشراف حاملان قرآن قرار دهد.

رئیس قوه قضائیه در پایان اظهار امیدواری کرد که خداوند قلوب همه ما را به انوار خود منور گرداند.

کد N126751