علی سلمان:

انقلاب مردمی بحرین از بزرگترین انقلابهای جهان عرب است

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین انقلاب مردم این کشور را یکی از بزرگترین انقلابها در جهان عرب توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، شیخ علی سلمان پس از پایان راهپیمایی مردمی در خیابان نهم مارس اعلام کرد: انقلاب بحرین از بزرگترین انقلابهای عربی به شمار می رود و اگر بر اساس تعداد جمعیت حساب کنیم بزرگترین انقلاب عربی محسوب می شود.

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین افزود: حضور پرشور در تظاهرات پانزده فوریه نشان داد که اقدامات سرکوبگرانه هیچ نتیجه ای نداشته است. این حضور نشان دهنده پویایی انقلاب مردم بحرین است.

علی سلمان بیان کرد: عاقلی باید پیدا شود که به رژیم توصیه کند که به خواسته های مردمی توجه کند، زیرا خلاف آن در واقع زیان آشکار است.

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین افزود: پایداری توده مردم بحرین اعم از زن و مرد پیر و جوان با توجه به اقدامات وحشیانه رژیم نشانه لطف الهی و یاری خداوند است.

وی از حضور پر شور مردم در راهپیمایی پانزده فوریه قدردانی کرد.