نخستین جلسه محاکمه مرسی به اتهام جاسوسی آغاز شد

جاسوسی,دانشکده پلیس

تهران-ایرنا- دقایقی پیش نخستین جلسه محاکمه ˈمحمد مرسی ˈ و 35 نفر دیگر از اعضای گروه اخوان المسلمین به اتهام جاسوسی و همکاری با سازمان های خارجی در دانشکده پلیس قاهره آغاز شد .

به گزارش پایگاه خبری مصری ˈ الیوم السابع ˈ امروز 20 متهم گروه اخوان المسلمین و از جمله ˈمحمد مرسی ˈرییس جمهوری برکنار شده مصر،

ˈ محمد بدیع ˈرهبر اخوان المسلمین، ˈخیرت شاطرˈ و ˈمحمود عزتˈ دو معاون بدیع ، ˈسعد الکتاتنیˈ رئیس حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی سازمان اخوان المسلمین ، ˈمحمد البلتاجیˈ، ˈعصام العریانˈ، ˈسعد الحسینیˈ اعضای دفتر ارشاد سازمان اخوان المسلمین، ˈمحمد رفاعة الطهطاویˈ رییس سابق دفتر ریاست جمهوری و ˈأسعد الشیخةˈمعاون وی، ˈأحمد عبد العاطیˈ مدیر دفتر محمد مرسی در دادگاه حضور یافتند . شانزده متهم دیگر به دلیل حضور نداشتن در دادگاه به صورت غیابی محاکمه می شوند .

مقام های مصری برای جلوگیری از هرگونه ناامنی و آشوب ، نیروهای پلیس و امنیتی را اطراف این دانشکده مستقر کردند و شمار زیادی از نیروهای ویژه پلیس نیز در این مکان حضور دارند و دو بالگرد نیز از اسمان این منطقه را تحت نظر دارند.

دادستان کل مصر 18 دسامبر گذشته ( 27 آذر ) دستور محاکمه این افراد را به اتهام انتقال اطلاعات حساس مصر به خارج و جاسوسی و همکاری با سازمان های خارجی برای انجام اعمال تروریستی داخل مصر صادر کرد .

دستگاه های امنیتی وابسته به وزارت کشور مصر نیز امروز از دستگیری 29عضو اخوان المسلمین متهم به دست داشتن در حمله به مراکز پلیس و تحریک مردم به خشونت در استان های مختلف و همچنین در محیط مجازی و سایت های اینترنتی خبر داد.

خاورم **2041 *1446
کد N126291