خجسته در گفتگو با مهر:

دولت موظف به برگزاری انتخابات میان دوره ای در دو حوزه انتخابیه شد

مجلس

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی از برگزاری انتخابات میان دوره ای مجلس در شهرستانهای نهاوند، تفت و میبد در آبان ماه ۹۳ خبر داد.

امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه حضور نماینده در منطقه عامل پیشرفت، توسعه و پیگیری امور است، گفت: توجه به اینکه حوزه های انتخابیه نهاوند، تفت و میبد فاقد نماینده هستند در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور موضوع مورد بررسی قرار گرفته و دولت موظف به برگزاری انتخابات میان دوره ای شد .

وی افزود: تا کنون روال بر این بوده که انتخابات میان دوره ای همزمان با نخستین انتخابات پیش رو برگزار می گردید ولی با توجه به اینکه تا پایان مجلس دهم نزدیک دوسال باقی است و انتخاباتی نیز پیش رو نبود کمیسیون شوراها به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم این سه حوزه انتخابیه دولت را موظف به برگزاری انتخابات میان دوره ای در آبان ماه ۹۳ کرد.

رئیس کمیسیون شوراها در مجلس گفت : این موضوع در ماده ۴ قانون انتخابات مجلس نیز پیش بینی شده و علیرغم مشکلات و هزینه هایی که برگزاری انتخابات در هر منطقه به همراه دارد با این حال دولت نهایت همکاری را در این زمینه به عمل آورده است.

خجسته گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مصمم است تا در مواردی که نقص قانون و یا خلاء قانون در حمایت از حقوق ملت وجود دارد با استفاده از نظرات کارشناسان و افراد صاحب نظر است به اصلاح یا وضع قوانین جدید اقدام کند و همراهی دولت محترم و وزارت کشور با کمیسیون شوراها در مورد اخیر جای تقدیر و تشکر دارد .