انتقال 14 ایرانی زندانی در افغانستان به کشور

سیاست خارجی

بدنبال تلاش های انجام شده از سوی مقامات کنسولی کشورمان و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان، تعداد 14نفر از زندانیان ایرانی محبوس در زندان های افغانستان به منظور گذراندن ادامه دوران محکومیت به کشور منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال تلاش های انجام شده از سوی مقامات کنسولی کشورمان و نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان، تعداد 14نفر از زندانیان ایرانی محبوس در زندان های افغانستان به منظور گذراندن ادامه دوران محکومیت خود در زندان های کشورمان، از طریق مرز هوایی فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) وارد کشور و تحویل مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران شدند.

گفتنی است، سه نفر دیگر از زندانیان محبوس در افغانستان نیز طی روزهای آتی به میهن اسلامی منتقل خواهند شد.