با استقبال از تشکیل دولت ؛

بان کی مون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری لبنان را خواستار شد

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن استقبال از تشکیل دولت جدید در لبنان بر ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور طبق چارچوب زمانی مشخص تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه ای از تشکیل دولت جدید لبنان استقبال کرد. وی در این بیانیه، تشکیل دولت جدید لبنان را گامی مهم توصیف کرد و به تمام سلام نخست وزیر این کشور تبریک گفت.

دبیرکل سازمان ملل متحد در ادامه از رهبران سیاسی لبنان خواست که زمینه برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری در کشورشان طبق چارچوب زمانی مشخص را فراهم کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به خطیر بودن چالش های امنیتی، اقتصادی و انسانی لبنان، بسیار مهم خواهد بود که دولت این کشور قادر به اتخاذ اقدامات پویا برای بررسی این چالش ها باشد.

بان کی مون در ادامه اعلام کرد که سازمان ملل متحد امیدوار به همکاری با دولت جدید لبنان در راستای خدمت به منافع ملت این کشور و اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت و دیگر قطعنامه ها است قطعنامه هایی که برای برقراری ثبات در لبنان یک ضرورت است.