29 عضو اخوان المسلمین در مصر بازداشت شدند

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های خارجی از بازداشت 29 نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر توسط نیروهای امنیت وزارت کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، سرویس های امنیتی وزارت کشور مصر 29 نفر از اعضای اخوان المسلمین را به اتهام حمله به مراکز پلیس، تحریک به خشونت علیه نیروهای پلیس و ارتش در شبکه های اجتماعی اینترنت بازداشت کردند.

این افراد در استان های مختلف مصر از جمله قاهره، المنوفیه، البحیره، قنا و الغربیه بازداشت شدند. این افراد همچنین متهم به آموزش ساخت کوکتل مولوتف هستند.

دولت مصر اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی معرفی کرده است و اعضای آن را به اتهام عضویت در سازمان تروریستی بازداشت می کند.