اندیشکده انگلیسی:

اعزام‎ ناو ایران به اقیانوس اطلس برای جامعه بین‎الملل مفید است/ گسترش افق دید نیروی دریایی ایران