به منظور رفع ایراد شورای نگهبان؛

شرط تعیین حداقل قیمت خوراک پتروشیمی ها حذف شد/ رفع دغدغه وزارت صنعت و پتروشیمی ها

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه مصوب مجلس گفت: با اصلاح بندی در خصوص قیمت خوراک پتروشیمی ها شرط حداقل قیمت 15 سنتی برای تعیین نرخ خوراک پتروشیمی ها حذف شد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق برای رفع ایراد شورای نگهبان به بندی از لایحه بودجه در مورد قیمت خوراک پتروشیمی ها تعیین حداقل قیمت برای خوراک پتروشیمی ها را حذف کرد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی مقرر شده بود که حداقل قیمت خوراک پتروشیمی ها 15 سنت باشد که برای رفع ایراد شورای نگهبان به این بند این شرط حذف شد بنابر این قیمت خوراک پتروشیمی ها می تواند پایین تر از 15 سنت تعیین شود.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس پیش از این مقرر کردند قیمت پایه خوراک گاز واحدهای پتروشیمی در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای تعیین گردد که نرخ بازدهی داخلی ارزی سرمایه گذار این واحدها تا 25 درصد باشد به شرط اینکه از 15 سنت در هر متر مکعب کمتر نشود.

بررسی این بند از لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی با حاشیه های زیادی همراه بود. نرخ خوراک پتروشیمی در حال حاضر 2.7 سنت است که نمایندگان معتقد بودند در حال حاضر پتروشیمی ها سود 450 درصدی از این محل کسب می کنند و به همین دلیل در صنایع پایین دستی پتروشیمی سرمایه گذاری نمی شود. آن ها معتقد بودند عدم تعیین حداقل قیمت برای نرخ خوراک پتروشیمی ها و تنها تعیین ساز و کار قیمت گذاری هدف نهایی را تامین نمی کند و موجب ایجاد رانت می شود به همین دلیلی با پیشنهاد احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی حداقل قیمت خوراک پتروشیمی ها 15 سنت اعلام شد.

یکی از مخالفان تعیین حداقل قیمت برای خوراک پتروشیمی از تماس نعمت زاده وزیر صنعت معدن تجارت خبر داد و گفت: نعمت زاده معتقد است نباید قیمت خوراک پتروشیمی ها افزایش یابد .اما علی رغم همه این فشارها مجلس حداقل قیمت خوراک پتروشیمی ها را تعیین کرد.